Rioleringswerken

We bezitten jarenlange ervaring en kennis in het aanleggen van riolering en bufferbekkens, voor zowel afvalwater als regenwater, voornamelijk in het aanleggen van gravitaire riolering, drukriolering, plaatsen van olie- en vetafscheiders, pomp- en opvoerstations.

De rioleringswerken omvatten het vernieuwen van het rioleringssysteem in de straat, maar ook het aankoppelen van de omliggende woningen op dit systeem en de scheiding van regenwater en afvalwater op private percelen en plaatsen van kolken in de straat of op parkings voor de afvoer van regenwater.

Hierbij hebben we ervaring in het gebruik van beton (zowel buizen als kokers), gres, (HD)PE, PP, PVC en GVP.

BEKIJK ONZE ANDERE ACTIVITEITEN

Rioleringswerken

Wij voeren alle werken uit die verband houden met afwatering, zowel regen- als afvalwater.

Lees meer

Waterbouwkundige werken

Alle werken gaande van betuining en beschoeiing van waterlopen tot het plaatsen van diverse prefab- en/of ter plaatse vervaardigde kunstwerken.

Lees meer

Wegeniswerken

Alle infrastructuurwerken gaande van onderfundering tot verharding en omgevingsaanleg.

Lees meer

Industrieel onderhoud

Alle werken die verband houden met het onderhoud van industriële gebouwen, terreinen en omgevingsaanleg.

Lees meer

Grondwerken

Alle grond-, graaf- en nivelleringswerken voor zowel openbare besturen als industriële bedrijven.

Lees meer