Beleidsverklaring

De directie is ervan overtuigd dat een beleid van het management leidt tot het bereiken van het gewenste kwaliteits- en veiligheidsniveau. Dat is nodig om te voldoen aan de redelijke eisen van de opdrachtgevers en voor een efficiënte bedrijfsvoering. Alle werfverantwoordelijken, zowel in lijn als in staffuncties, zijn gebonden aan de veiligheids- en milieueisen die zowel door Gebr. Van den Berghe N.V. als door onze eindklanten worden gesteld bij het uitvoeren van hun werkzaamheden in productie, onderhoud en installatie.

De uitgangspunten voor het management in onze onderneming zijn:

Kwaliteit

  • bij het uitvoeren van onze diensten zo goed mogelijk voldoen aan de wensen van de klant en belanghebbenden met betrekking tot kwaliteit, tijdigheid, veiligheid, milieu, gezondheid en service.

Veiligheid / gezondheid / milieu

  • welbevinden van onze medewerkers;
  • het voorkomen van persoonlijk letsel en dit zowel voor eigen personeel als voor derden welke onder haar toezicht werken;
  • de zorg voor veiligheid van derden;
  • het voorkomen van materiële en milieuschade;
  • het vastleggen van de prioriteiten van veiligheid in de bedrijfsvoering;
  • het streven naar continue verbetering op het gebied van veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu;
  • dat iedere medewerker de opdracht heeft om altijd in overeenstemming met het gedocumenteerde managementsysteem te handelen en altijd verbeteringen aan het systeem kan voorstellen.

Het realiseren van dit beleid zal met dezelfde inzet worden nagestreefd als de economische en financiële doelstellingen.

Wat betreft bovenvermelde uitgangspunten, blijven wij, in alle redelijkheid, aan de eisen voldoen van de wet en van efficiënte bedrijfsvoering.

Het managementsysteem zoals beschreven in de documentatie van het managementsysteem voldoet aan de minimum eisen van de NBN ISO-9001:2015 en VCA** 2017/6.0.

01/01/2022

Dirk Van den Berghe

Stijn Van den Berghe

Isabel Van den Berghe