Momenteel maken wij een uiterst ongewone, ongekende en onwezenlijke periode mee. Het begin van 2020 drukte niet alleen zijn stempel op Vlaanderen, België en Europa, maar op de hele wereld. Waar we op wereldniveau vaak zo verschillend zijn in onze manier van leven, van denken van handelen, zijn we vandaag de dag nog nooit zo verenigd geweest. Meer dan eens gaat het motto op van ‘Samen sterk’.

Van den Berghe nv zal in deze periode zijn werkzaamheden, in de mate van het mogelijke, dan ook niet stilleggen, omdat wij overtuigd zijn dat wij op deze manier ons steentje bijdragen aan de economie. Zolang het mogelijk is zullen wij onze werkzaamheden op een verantwoorde manier, met respect voor social distancing, verderzetten.

Wij appreciëren ten zeerste dat U samen met ons deze denkwijze volgt en zijn ons er ook van bewust dat dit zonder Uw overgave niet mogelijk zou zijn. Toch willen wij U vragen om Uzelf en anderen te beschermen door zich aan volgende noodzakelijke regels te willen houden:

  • Hou een papieren zakdoek voor de mond bij niezen en hoesten
  • Gooi deze zakdoek onmiddellijk in de vuilnisbak
  • Was Uw handen regelmatig met water en zeep en/of gebruik handalcohol
  • Droog de handen na het wassen af met papieren doekjes en niet met een gemeenschappelijke handdoek
  • Bewaar voldoende afstand van elkaar: 1,5 meter
  • Raak mond, ogen en neus zo weinig mogelijk aan met de handen
  • Blijf bij klachten/ongerustheid gewoon thuis

Blijf vooral waakzaam voor jezelf en anderen en draag zorg voor elkaar.

Wanneer wij vaststellen dat wij niet langer in de mogelijkheid zijn om bovenstaande regels te garanderen, zullen wij actie ondernemen en ten gepaste tijde hierover communiceren.